Connect with us
Advertisement
Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Cảm nhận về tác phẩm “Bạch Đằng giang phú” (2)

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Cảm nhận về tác phẩm “Bạch Đằng giang phú” (3)

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Cảm nhận về tình bạn trong bài thơ “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng”

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Chứng minh: Truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc của ông cha ta xưa kia được thể hiện rõ qua một số bài thơ như “Sông núi nước Nam” (Lí Thường Kiệt), “Hịch tướng sĩ” (Trần Quốc Tuấn), “Đại cáo Bình Ngô” (Nguyễn Trãi)

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Đôi điều về bài thơ “Độc Tiểu Thanh ký” trong sách giáo khoa lớp 10

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Hãy hoá thân vào những que diêm để kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc truyện ngắn “Cô bé bán diêm” (1)

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Hãy hoá thân vào những que diêm để kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc truyện ngắn “Cô bé bán diêm” (2)

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Hãy hoá thân vào những que diêm để kể lại câu chuyện theo diễn biến và kết thúc truyện ngắn “Cô bé bán diêm” (3)

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em: Tấm Cám

Văn mẫu 10cách đây 4 năm

Những kiến thức cơ bàn tác phẩm “Khe chim kêu”

More News